Οι πελάτες μας διατηρούν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν, χωρίς να υποχρεούνται να ανακοινώσουν το λόγο για τον οποίο επιθυμούν την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβαν τα προϊόντα.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα επιστροφής ή αντικατάστασης του/των προϊόντων που αγόρασε εκτός αν έχει γίνει οποιοδήποτε λάθος από την  Εταιρεία οπότε αναλαμβάνει αυτή τα έξοδα επιστροφής ή αντικατάστασης. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Πριν την αποστολή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση rg.po1586509162hsmol1586509162als@o1586509162fni1586509162 ή με τηλεφωνική επικοινωνία στις ακόλουθες ώρες

Δευτέρα – Τετάρτη- Σάββατο : από 10:00 έως 14:30  & 
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή : Πρωί  από  10:00 έως 14:00 &  Απόγευμα από 17:30 έως τις 21:00

β) Μετά την παραλαβή του προϊόντος μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος. 

Διευκρινίζεται, ότι για να προχωρήσετε στην επιστροφή προϊόντος πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του. Όλα τα υποδήματα πρέπει να δοκιμάζονται σε τάπητα για την αποφυγή φθορών. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του. 

Εφόσον επιλέξετε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, θα σας επιστραφούν τα χρήματα σας εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας.