Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο slalomshop.gr

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Οι όροι χρήσης και προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος https://slalomshop.gr της εταιρείας:
Τίτλος: SlalomShop.gr
Επωνυμία: PROJECT & PROGRESS ΙΚΕ
ΑΦΜ: 800494857
ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 125594406000
Έδρα: Πασαλίδη 77 – ΤΚ 55132 – Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για την πραγματοποίηση αγορών δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή σας. Οποιοσδήποτε όμως επιθυμεί να εγγραφεί στο https://slalomshop.gr/ οφείλει να αναφέρει αληθή και ακριβή στοιχεία, σύμφωνα με αυτά που ζητούνται ανά περίπτωση. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει ειδάλλως η ενεργοποίηση του λογαριασμού δεν θα ολοκληρωθεί .

ΣΥΝΔΕΣΗ
Για την είσοδο στο λογαριασμό σας απαιτείται να εισάγετε στο σχετικό πεδίο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον κωδικό που έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή σας.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Για την καταχώρηση της παραγγελίας ο εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος οφείλει να είναι ενήμερος για τις διαδικασίες καταχώρησης της παραγγελίας έως και την αποστολή της. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα λάβει μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την καταχώρηση των στοιχείων παραγγελίας, στο οποίο μήνυμα θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του, από τα προϊόντα επιλογής και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους, ποσότητα και μέγεθος, κωδικός του προϊόντος αλλά και η τιμή του, επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις (εφόσον υπάρχουν), σύνολο ποσοτήτων παραγγελίας, ποσό πληρωμής και στοιχεία επικοινωνίας.
Ο εγγεγραμμένος χρήστης αλλά και ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε είδους συμπεριφορά που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας.
Ο εκάστοτε χρήστης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, εγγεγραμμένος ή όχι, κατά την πλοήγησή του, τη δημιουργία λογαριασμού, τη διαχείριση του λογαριασμού του και την υποβολή παραγγελιών οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους παρόντες όρους χρήσης και τις πολιτικές που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία μας, όπως και τους κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις ανεξαρτήτων και άλλων Αρχών, κώδικες δεοντολογίας, και γενικά να πράττει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Απαγορεύεται η διάπραξη αξιοποίνων πράξεων μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας. Επιβάλλεται η χρήση των υπηρεσιών και της πλατφόρμας να γίνεται με γνώμονα την προστασία των ανηλίκων.
Απαγορεύονται ενέργειες που παραβιάζουν δικαιώματα περιουσιακής φύσεως της εταιρείας μας (εμπορικές επωνυμίες κ.λ.π.). Τα λογότυπα, εικόνες, διακριτικοί τίτλοι, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, σήματα, επωνυμίες που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία είτε της εταιρείας μας είτε τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η αναπαραγωγή τους, η χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο. Δεν παρέχεται καμία άδεια για την περαιτέρω χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.
Απαγορεύεται ο χρήστης της ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές, απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας μας ή σε δεδομένα και στοιχεία άλλων χρηστών.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, μεταβολή, ανάγνωση πηγαίου κώδικα ή δημιουργία παράγωγων έργων από το λογισμικό της ιστοσελίδας, το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών ή οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό ή αποθηκευτικό σύστημα χρησιμοποιεί η εταιρεία μας.
Η εταιρεία μας σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων αποδεκτής χρήσης, δικαιούται να προχωρήσει σε άμεση προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη και να του ορίσει προθεσμία για συμμόρφωση και άρση της παράβασης. Επίσης, μπορεί να προβεί σε προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού χωρίς ευθύνη της εάν το επιβάλλουν έκτακτοι λόγοι ασφάλειας των καταναλωτών, προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή υπάρχει νόμιμο αίτημα ή παραγγελία δημοσίων, δικαστικών κ.λ.π. Αρχών που επιβάλλει στην εταιρεία μας τη διακοπή, καθώς και σε περίπτωση που υφίσταται ουσιώδης παραβίαση των όρων της παρούσας που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις ή σε περίπτωση που άμεσες και επείγουσες τεχνικές ανάγκες ή λόγοι καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος το επιβάλλουν.
Οριστική διαγραφή λογαριασμού προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη από την εταιρεία.
Περαιτέρω, ο χρήστης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η υπηρεσία να είναι ασφαλής από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, από απόπειρα κλοπής δολιοφθορά και δηλώνει ρητά ότι ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από δόλο, από αμέλειά του ή από κακή χρήση ή παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού και από την κακή, μη σύννομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας, από την παράλειψή του να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς (antivirus), σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ – ΠΕΛΑΤΗ
Στο χρήστη – πελάτη παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας. Για την ακύρωση μιας παραγγελίας, ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης του https://slalomshop.gr/ στο 2310450430.
Η ακύρωση, λόγω της άμεσης εκτέλεσης των παραγγελιών, γίνεται αποδεκτή μόνο αν ζητηθεί εντός της ίδια ημέρας με την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση κι εφόσον η παραγγελία έχει εκτελεστεί, ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφών.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Το κατάστημα https://slalomshop.gr μπορεί να αρνηθεί μία παραγγελία, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Πελάτη, στην περίπτωση που δεν διατηρεί καμία αξίωση το ένα συμβαλλόμενο μέρος έναντι του άλλου και χωρίς καμία αξίωση για ζημίες, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Αποτυχία/μη εγκυρότητα της διαδικτυακής συναλλαγής.
2. Απόρριψη της κάρτας του Πελάτη/της συναλλαγής από την εκδότρια Τράπεζα.
3. Ανακριβή και ελλιπή στοιχεία από την πλευρά του Πελάτη.
4. Αν η δραστηριότητα του Πελάτη προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα https://slalomshop.gr/ , στην ίδια την Εταιρία ή/και στους συνεργάτες της.
5. Η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Εταιρίας ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
6. Όταν κατά την ανανέωση-ενημέρωση (update) των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος https://slalomshop.gr/ διαπιστωθούν λάθη στις τιμές τους, τα χαρακτηριστικά τους και τις ιδιότητες τους.
7. Αναιτιολόγητες αποτυχημένες παραδόσεις εξαιτίας του Πελάτη.
8. Για άλλους δικαιολογημένους λόγους.
Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρείας.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον χρήστη αποτελεί υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης με την εταιρεία μας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται στον χρήστη ηλεκτρονικό μήνυμα όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της παραγγελίας του (προϊόντα επιλογής, ποσό πληρωμής κ.α.).
Η εταιρεία μας επεξεργάζεται την παραγγελία σας και την αποδέχεται με την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του προϊόντος και την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Στη συνέχεια η εταιρεία μας αποστέλλει το προϊόν στον χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των προϊόντων προς αποστολή, ο χρήστης ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αποστέλλεται και ο αριθμός αποστολής (tracking number) για την παρακολούθηση της παραγγελίας από τον ιστότοπο της εκάστοτε εταιρίας courier (συνήθως οι παραγγελίες εμφανίζονται προς έλεγχο από τις 18:00 και έπειτα).
Η επεξεργασία και προετοιμασία των παραγγελιών γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00-16:00 καθώς και Σάββατο από τις 09.00-14.00.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να μην είναι πάντα σε διαθεσιμότητα και αυτό μπορεί να οφείλεται στον απαιτούμενο χρόνο ενημέρωσης της αποθήκης είτε από το φυσικό μας κατάστημα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε από τους αντιπροσώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο προϊόν από τον πελάτη δεν είναι σε διαθεσιμότητα, τότε ενημερώνεται ο πελάτης την ίδια ή την επόμενη μέρα από την μέρα που πραγματοποίησε την παραγγελία, για την μη διαθεσιμότητα του προϊόντος ή για την εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας και την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση που θα υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας κρατάμε ενήμερους. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία και να επιστρέψουμε τα χρήματα που κατέβαλε ο πελάτης σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις των παραδόσεων των παραγγελθέντων προϊόντων που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα  και μπορεί να προκύψουν από γεγονότα ανωτέρας βίας όπως απεργίες, αργίες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, υπαιτιότητα των μεταφορικών εταιρειών, έντονα καιρικά φαινόμενα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρουσιάζουμε τις πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας συνεχώς. Ωστόσο, μπορεί να προκύψει το ενδεχόμενο να υπάρξουν ημιτελείς πληροφορίες, τυπογραφικά λάθη ή ανακρίβειες. Οποιοδήποτε σφάλμα είναι χωρίς πρόθεση και ζητούμε συγνώμη εκ των προτέρων για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία στην περιγραφή προϊόντων, στις τιμές, στις προσφορές, στις χρεώσεις των εξόδων αποστολής, στην διαθεσιμότητα των προϊόντων, στους χρόνους παράδοσης ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει την παραγγελία σας. Παρουσιάζουμε το περιεχόμενο μας όπως ακριβώς είναι και δεν επιχειρούμε να παραπλανήσουμε για την συνολική ορθότητα της Ιστοσελίδας.

Ακόμη, δίνουμε μεγάλη προσοχή στην πιστή απεικόνιση των προϊόντων μας και στον χρωματισμό που έχουν. Παρόλα αυτά λόγω είτε του φυσικού φωτισμού είτε του φωτισμού στούντιο, τα χρώματα μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς διαφορετικά. Τα χρώματα μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά ή σε άλλο τόνο ίσως και λόγω των ρυθμίσεων ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε.

Τα μήκη και οι διαστάσεις είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή γίνεται, λόγω όμως της χειροποίητης διάστασης των προϊόντων μπορεί να υπάρξει απόκλιση έως 2-3εκ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε/διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες προϊόντων ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Στην περίπτωση που ένα προϊόν έχει καταχωρηθεί με λάθος τιμή εξαιτίας φωτογραφικού ή τυπογραφικού λάθους, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί με την λανθασμένα καταχωρημένη τιμή (ανεξάρτητα εάν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί και έχετε χρεωθεί το ποσό). Εάν διαλέξατε πληρωμή με κάρτα και χρεωθήκατε την παραγγελία, θα την ακυρώσουμε και θα σας επιστρέψουμε το ποσό της λανθασμένης τιμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βαριά ή πολύ ογκώδη αντικείμενα όπως για παράδειγμα, τραπέζια ping-pong,  βαράκια, τέρματα ποδοσφαίρου και άλλα τέτοιου είδους προϊόντα, αποστέλλονται είτε με courier είτε με μεταφορική εταιρεία, με διαφορετικά έξοδα μεταφοράς και έπειτα από μεταξύ μας συμφωνία, γι’ αυτό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την παραγγελία σας. Εάν προηγηθεί η δική σας παραγγελία τότε θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για ενημέρωση της σωστής χρέωσης. 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ σε Ελλάδα και Κύπρο
Εφόσον η παραγγελία σας επιβεβαιωθεί και τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα, η αποστολή της παραγγελίας γίνεται την ίδια ή την επόμενη ημέρα ανάλογα με την ώρα της παραγγελίας, καθημερινά (εκτός Κυριακής) και η παράδοση της ολοκληρώνεται εντός 1-10 ημερών (ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η διεύθυνση αποστολής και τις μη εργάσιμες μέρες που μεσολαβούν – Σάββατο/Κυριακή/αργίες). Σε απομακρυσμένες ή/και νησιωτικές περιοχές ή την Κύπρο μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που κάποιο είδος από την παραγγελία σας έχει εξαντληθεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμο θα ενημερωθείτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δηλώσατε κατά την παραγγελία σας και θα είμαστε σε επικοινωνία με σκοπό να σας προτείνουμε κάτι άλλο αντίστοιχης ποιότητας και τιμής.

Για αποστολές εντός Ελλάδος:

 • Το κόστος των μεταφορικών είναι 2,90€ για παραγγελίες συνολικής αξίας έως και 49,00€. 
 • Για παραγγελίες συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 49,00€ το κόστος των μεταφορικών είναι μηδενικό (δωρεάν αποστολές).

Για αποστολές στην Κύπρο:

 • Το κόστος των μεταφορικών είναι 12,50€ ανεξαρτήτως αξίας προϊόντων. (Η Αντικαταβολή δεν ισχύει)

Όλες οι αποστολές γίνονται μέσω των ταχυμεταφορών «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ» ή «ΕΛΤΑ COURIER»,  οι οποίες διαθέτουν σύστημα εντοπισμού της πορείας των αποστολών. Για κάθε αποστολή, δίδεται ένα συγκεκριμένος Αριθμός Αποστολής (Tracking Number), τον οποίο οι πελάτες λαμβάνουν με μήνυμα στο email που μας έχουν γνωστοποιήσει.

Ο πελάτης μπορεί να εισάγει τον εν λόγω αριθμό στο πεδίο «Αναζήτηση Αποστολής» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ: https://www.taxydromiki.com/track ή των ELTA COURIER: https://www.elta-courier.gr/search αντίστοιχα και να ενημερωθεί για την πορεία της αποστολής της παραγγελίας του.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις των παραδόσεων των παραγγελθέντων προϊόντων που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα και μπορεί να προκύψουν από γεγονότα ανωτέρας βίας όπως απεργίες, αργίες, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, υπαιτιότητα των μεταφορικών εταιρειών, έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.τ.λ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παραγγελίες που ξεπερνούν το συνολικό ποσό των 150€ δεν αποστέλλονται με αντικαταβολή.
Ο πελάτης θα πρέπει να κάνει κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό μας λογαριασμό ή να προβεί σε πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα (παρακαλούμε ανατρέξτε στους Τρόπους Πληρωμής  ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310450430).

Αποστολές εκτός Ελλάδας μπορούν να γίνουν έπειτα από προηγούμενη συμφωνία με τον πελάτη, όσον αφορά τον τρόπο αποστολής και του τελικού κόστος των μεταφορικών για την συγκεκριμένη Χώρα του Εξωτερικού.

Προϋπόθεση της αποστολής προϊόντων στο εξωτερικό, είναι η προπληρωμή του συνολικού ποσού της παραγγελίας με Τραπεζική Κάρτα.
Επιστροφές και αλλαγές από το εξωτερικό γίνονται δεκτές, αλλά όλα τα έξοδα των μεταφορικών, επιβαρύνουν τους πελάτες.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Οι πληρωμές των παραγγελιών μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους:

1. Αντικαταβολή:
Η μέθοδος της αντικαταβολής ισχύει για ποσά έως 150,00€.
Έχει χρέωση 2,90€ και ισχύει για αποστολές ΜΟΝΟ εντός Ελλάδος για αγορές προϊόντων έως 150,00€. (Η Αντικαταβολή ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για αποστολές στην Κύπρο).
Για προϊόντα αξίας άνω των 150,00€ δεν ισχύει η αντικαταβολή και η πληρωμή γίνεται είτε με Τραπεζική Κάρτα είτε με Τραπεζική Κατάθεση/Μεταφορά.
Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με εταιρεία courier στην διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει και η πληρωμή γίνεται στον αντιπρόσωπο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατά την παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας στο χώρο σας.

2. Τραπεζική Κάρτα: 
Με όλες τις Τραπεζικές Κάρτες που φέρουν λογότυπο Visa, MasterCard, Diners Club, Discover και American Express , μέσω του αδειοδοτημένου ιδρύματος πληρωμών Viva Wallet.
Όροι και Προϋποθέσεις 1
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Viva Payments), Αρ. ΓΕΜΗ: 122191501000, με ΑΦΜ: 997671771/ ΔΟΥ ΦΑΕ Aθηνών είναι ένα νομίμως αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4021/2011, εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό μητρώου 1 και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες.
Η Viva Wallet είναι η πρώτη ευρωπαϊκή cloud-based Neobank που διαθέτει εξολοκλήρου υποδομή στο Microsoft Azure cloud, με παροχή υπηρεσιών σε 24 χώρες στην Ευρώπη. Η Viva Wallet Holdings κατέχει Ελληνική τραπεζική άδεια (VIVABANK SA) και άδεια Ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας PSD II για δραστηριότητες στην περιοχή ΕΟΧ-31 και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Viva Wallet είναι επίσημο μέλος της Visa και της Mastercard για υπηρεσίες acquiring και issuing.
Η Viva Wallet παρέχει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών υπηρεσίες αποδοχής πληρωμών μέσω της καινοτόμου το viva.com | Terminal, των add-on Google Play συσκευών και μέσω του εξελιγμένου payment gateway σε online καταστήματα.

Υou can complete your purchase by paying with all Bank Cards bearing the Visa, MasterCard, Diners Club, American Express and Discover logo, through the authorized payment institution Viva Wallet.
Recognizing the importance of the security of electronic payments, Viva Payment Services Sole Proprietorship S.A. (Viva Payments), No. REGISTER: 122191501000, with VAT number: 997671771/ DOU FAE of Athens is a legally licensed electronic money institution pursuant to the provisions of Law 4021/2011, supervised by the Bank of Greece with registration number 1 and securely manages card payment transaction data, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard.
Viva Wallet is the first European cloud-based Neobank that has an infrastructure entirely in the Microsoft Azure cloud, with service provision in 24 countries in Europe. Viva Wallet Holdings holds a Greek banking license (VIVABANK SA) and an Electronic Money Institution license from the Bank of Greece in accordance with the provisions of the PSD II Directive for activities in the EEA-31 region and the United Kingdom.
Viva Wallet is an official member of Visa and Mastercard for acquiring and issuing services.
Viva Wallet provides businesses of all sizes with payment acceptance services through the innovative viva.com | Terminal, add-on Google Play devices and through the sophisticated payment gateway in online stores.”

3. Με κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (ΠΕΙΡΑΙΩΣ):

ΤΡΑΠΕΖΑ ‎ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 5216 062745 496
IBAN: GR1701722160005216062745496
SWIFT CODE / BIC : PIRBGRAA
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: PROJECT AND PROGRESS Ι.Κ.Ε.

Προσοχή: Τα οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα ή προμήθειες, όπως  π.χ. σε περίπτωση εμβάσματος από άλλη τράπεζα, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη και όχι την εταιρεία μας (‘Εξοδα σε βάρος εντολέα (DEBT/OUR).
Αν η κατάθεση ή η μεταφορά των χρημάτων γίνει από άλλο Τραπεζικό ίδρυμα προς την Τράπεζα Πειραιώς, συνήθως χρειάζονται 1-2 εργάσιμες μέρες για να εμφανιστεί το ποσό στο λογαριασμό μας και τότε αποστέλλονται οι παραγγελίες.
Εάν και όταν ο χρήστης ολοκληρώσει την τραπεζική συναλλαγή, μπορεί να ενημερώσει το κατάστημα στο τηλ. +30 2310 450 430 ή με email στο: info@slalomshop.gr
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην τραπεζική κατάθεση ή μεταφορά, τα προϊόντα θα παραμένουν στην διάθεσή του για 1 εργάσιμη ημέρα. Κατόπιν τούτου η παραγγελία, αυτομάτως θα ακυρώνεται από το σύστημα.

Πολιτική Επιστροφών

1) Ακύρωση Παραγγελίας – Δικαίωμα Υπαναχώρησης:
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την αποστολή της, τηλεφωνικά στο 2310450430 ή στο email: info@slalomshop.gr 

2) Αλλαγή Προϊόντων: 
Αν θέλετε να αλλάξετε το προϊόν για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να μας το επιστρέψετε εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του και να προχωρήσετε σε νέα παραγγελία.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παράγραφο 3) Επιστροφή Προϊόντων.

3) Επιστροφή Προϊόντων:
Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν είτε γιατί δεν σας άρεσε ή απλά αλλάξατε γνώμη, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν τηλεφωνικά στο 2310450430 είτε με email στο info@slalomshop.gr  πριν ξεκινήσετε την διαδικασία επιστροφής των προϊόντων. 

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο με εταιρείες COURIER και παράδοση στην έδρα μας και όχι με μεταφορικές εταιρείες, κτελ, ταξί κτλ.

Για την επιστροφή είναι απαραίτητη η Απόδειξη Πώλησης που συνοδεύει το προϊόν. Εάν είχε κοπεί Τιμολόγιο, τότε θα πρέπει να συνοδεύει το προϊόν ένα Δελτίο Αποστολής-Επιστροφής για να σας αποσταλεί το Πιστωτικό Τιμολόγιο.

 • Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.
 • Σε περίπτωση που η αγορά έγινε με αντικαταβολή το ποσό της αντικαταβολής δεν επιστρέφεται.
 • Σε περίπτωση που η αγορά σας ήταν κάτω των 49€ και χρεωθήκατε με  έξοδα αποστολής, αυτά δεν επιστρέφονται.

Η αξία του προϊόντος που επιστρέφεται, θα σας επιστραφεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα παραλάβουμε την επιστροφή σαςΣημείωση: τα οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.
Ενίοτε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην πίστωση του λογαριασμού σας που μπορεί να οφείλεται στην τράπεζα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν δεν έχετε λάβει την πίστωσή σας εντός δέκα (10) ημερών.

Η επιστροφή  χρημάτων γίνεται αφού πρώτα παραλάβουμε την επιστροφή σας στην έδρα μας και εφόσον τα προϊόντα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι επιστροφές ελέγχονται από το κατάστημα μας για την ακεραιότητα των επιστρεφόμενων προϊόντων.

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν δεν είναι στην αρχική του κατάσταση ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο πελάτης ενημερώνεται ότι η επιστροφή δεν είναι εφικτή και σε αυτή την περίπτωση γίνεται επιστροφή των ειδών στον πελάτη με δική του επιβάρυνση των μεταφορικών εξόδων.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Το προϊόν δεν έχει φορεθεί ή χρησιμοποιηθεί πέρα από τη δοκιμή στο σπίτι.
 2. Τα καρτελάκια της κατασκευάστριας εταιρείας, εφόσον υπάρχουν καθώς και οι ετικέτες των προϊόντων δεν έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 3. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης, δώρο, θήκη, ζώνη, επιπλέον κορδόνια, αυτοκόλλητα, εργαλεία κτλ. θα πρέπει να επιστραφούν και αυτά.
 4. Μαγιό, εσώρουχα, κάλτσες και κοσμήματα δεν επιστρέφονται ούτε αλλάζονται για λόγους υγιεινής.
 5. Η συσκευασία των προϊόντων είναι άθικτη και σε μεταπωλήσιμη κατάσταση (δείτε παρακάτω στην διαδικασία επιστροφών)
 6. Για την επιστροφή χρημάτων, απαραίτητα πρέπει να μας αποσταλεί μαζί με τα προϊόντα και η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης που συνόδευε το προϊόν σας ή το Δελτίο Αποστολής-Επιστροφής που αφορά στο Τιμολόγιο. Χωρίς αυτά δεν θα μπορέσουμε να σας επιστρέψουμε χρήματα.

4) Ελαττωματικά Προϊόντα:
Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας εάν η συσκευασία είναι αλλοιωμένη ή κατεστραμμένη. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info@slalomshop.gr και να μας αποστείλετε μια φωτογραφία της συσκευασίας που δεν παραλάβατε. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να προχωρήσουμε σε μια νέα παραγγελία ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματα σας.

Ελαττωματικά προϊόντα θεωρούνται μόνο τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα να φορεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για τον προοριζόμενο σκοπό τους και σε καμία περίπτωση τα προϊόντα που αποκλίνουν από τις αναρτημένες φωτογραφίες λόγω διαφορετικών χρωμάτων κατά την λήψη και ανάρτηση τους στον ιστότοπο μας.

Εφόσον παραλάβετε τα προϊόντα και διαπιστώσετε ότι είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε καλέστε μας άμεσα στο 2310450430 ή στείλτε μας email στο info@slalomshop.gr.  Θα σας ζητήσουμε να τα φωτογραφήσετε και να μας τα κοινοποιήσετε για έναν πρώτο έλεγχο.

Τα προϊόντα, πρέπει να τα επιστρέψετε εντός 15 ημερών από την παραλαβή τους  για να μπορέσουμε να σας καλύψουμε με το ίδιο προϊόν ή να κάνετε αλλαγή σε προϊόν/μέγεθος/χρώμα ή να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Τα δηλωμένα ως ελαττωματικά προϊόντα που επιστρέφονται, ελέγχονται από εμάς και ενημερώνεται αντίστοιχα και ο αντιπρόσωπος της εταιρείας με φωτογραφίες που του αποστέλλουμε.

Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων τα έξοδα αποστολής από εσάς προς εμάς και η καινούρια αποστολή των νέων προϊόντων βαρύνουν το SlalomShop.gr ασχέτως κόστους των προϊόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

Αφού έχετε επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2310450430 ή μέσω email στο info@slalomshop.gr για να δηλώσετε την επιστροφή σας παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συμπληρώστε προσεκτικά το  Έντυπο Αλλαγής / Επιστροφής που μπορείτε να εκτυπώσετε πατώντας εδώ και τοποθετήστε το μέσα στο δέμα.

Συσκευάστε τα επιστρεφόμενα προϊόντα προσεκτικά, όπως ήταν όταν τα παραλάβατε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική εξωτερική συσκευασία αν είναι σε καλή κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί ή φορεθεί πέραν της δοκιμής, να μην έχουν αφαιρεθεί καρτελάκια κ.τ.λ.).  Αν πρόκειται για προϊόντα που έρχονται σε συσκευασία κουτιού, πχ παπούτσια, rollers, scooters κτλ. φροντίστε ώστε να μείνει άθικτη η ίδια η συσκευασία του προϊόντος και καλύψτε την με μια νέα συσκευασία. Μη αφαιρείτε τα εσωτερικά χαρτιά, πλαστικά, αφρολέξ κτλ. Θα πρέπει όλα να είναι στην αρχική τους κατάσταση. Επιστρέψτε μαζί και τα τυχόν δώρα και επιπλέον προϊόντα της συσκευασίας.

Παρακαλούμε φροντίστε η συσκευασία της αποστολής να είναι ασφαλής και σε μεταπωλήσιμη κατάσταση έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε φθορά κατά τη μεταφορά της. Επιστροφή με κατεστραμμένη αρχική συσκευασία προϊόντων λόγω αμέλειας του πελάτη/αποστολέα, αυτοκόλλητη ταινία, σημειώσεις με στυλό/μαρκαδόρο, αυτοκόλλητες ετικέτες από τις εταιρείες courier επάνω στις ίδιες τις συσκευασίες των προϊόντων, δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα γίνεται επιστροφή των ειδών πίσω στον πελάτη με επιβάρυνση του ιδίου του πελάτη των όποιων μεταφορικών εξόδων προκύψουν.

Οι επιστροφές γίνονται αποκλειστικά μόνο με ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ COURIER στην διεύθυνση:
Project and Progress IKE (Κατάστημα SlalomShop)
Πασαλίδη 77 – Τ.Κ. 55132 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη  
Τηλ.2310450430

Οι παραπάνω όροι αφορούν αγορές που έγιναν μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν το φυσικό κατάστημα.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310450430 κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 15:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 10:00 – 14:30 και 18:00 – 21:00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές παρατίθενται στον ιστότοπο https://slalomshop.gr/ και στο εκάστοτε προϊόν που επιλέγει, ως και το συνολικό ποσό που προκύπτει με το συνυπολογισμό λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων (κόστος αποστολής, αντικαταβολής ή τυχόν άλλα έξοδα). Η κάθε επιμέρους οικονομική επιβάρυνση παρουσιάζεται με σαφή και ευκρινή τρόπο στους επισκέπτες/χρήστες.
Εάν οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, τότε σας ενημερώνουμε με σαφή και ευκρινή τρόπο ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες. Ο χρήστης δηλώνει με τη αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ότι εάν προχωρήσει στην οριστική υποβολή της παραγγελίας αποδέχεται και συμφωνεί με όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και δαπάνες.
Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με το συνολικό κόστος ή τις επιμέρους ή πρόσθετες επιβαρύνσεις αγοράς των προϊόντων ή του προϊόντος που έχει επιλέξει, δεν πρέπει να προχωρήσει στην οριστική υποβολή/ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Αν κάποιο προϊόν δεν αναγράφει τιμή ή είναι μηδενική μπορεί να προήλθε από λάθος καταχώρηση οπότε δεν ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση από το Slalom Shop για την τιμή του προϊόντος ή παρακαλούμε  επικοινωνήστε με την επιχείρηση στο τηλέφωνο 2310450430 πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας.

Στο χρήστη παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου. Η σχετική επιλογή εμφανίζεται στη σελίδα ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
Σημειωτέον, ότι μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον χρήστη, το συνολικό κόστος με πλήρη ανάλυση αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Οι τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24 % . Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Εάν έχει γίνει αναπροσαρμογή στις τιμές και έχετε παραγγείλει κάποιο προϊόν θα το παραλάβετε με τη τιμή που ίσχυε κατά την κατάθεση της παραγγελίας. Επίσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό μπορεί να θέτει προσφορές σε προϊόντα και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, της υποβολής παραγγελιών, των πολιτικών που εφαρμόζει χωρίς την πρότερη ενημέρωση του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, διαδικτυακού καταστήματος και τη σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του διαδικτυακού μας καταστήματος και δεν μπορείτε υποβάλετε παραγγελίες.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Ο πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι σε περίπτωση που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχει δυσαρεστηθεί με το προϊόν που έχει αγοράσει, με τη διαδικασία διεκπεραίωσης της όλης συναλλαγής, την παράδοση του προϊόντος ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρεία μας μέσω της αποστολής ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@slalomshop.gr και το τμήμα εξυπηρέτησης της εταιρείας μας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα επικοινωνήσει μαζί του για την επίλυση ή την καλύτερη δυνατή διευθέτηση του θέματος.
Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 2310450430

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα παράπονα/συστάσεις των επισκεπτών/χρηστών της και στο βαθμό ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα παράπονα που έχουν υποβληθεί μελετώνται και αξιοποιούνται από την εταιρεία μας για την βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχει και για την ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των χρηστών/επισκεπτών της. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση όλων των θεμάτων και των υποβληθέντων παραπόνων στο βαθμό στο χρόνο και με τον τρόπο που επιθυμεί ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα σύμβαση και όροι χρήσης όπως και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών της παρούσης σύμβασης είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο κάθε χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αυτών, τους έχει πλήρως κατανοήσει και δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί με αυτούς. Χωρίς την αποδοχή των όρων χρήσης είναι αδύνατη η δημιουργία του λογαριασμού και η αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Κάθε πληροφορία και προσωπικό δεδομένο που αφορά χρήστες ή/και πελάτες μας παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αντίστοιχο αρμόδιο τμήμα του https://slalomshop.gr/
Η καταγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μέσα στα όποια πεδία της ιστοσελίδας μας σημαίνει ότι συναινείτε στη χρησιμοποίησή τους από το https://slalomshop.gr/ για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας.
Οι συντηρητές του διαδικτυακού καταστήματός μας και οι υπάλληλοι του https://slalomshop.gr/ οφείλουν και παρέχουν στους Χρήστες-Πελάτες της υψηλό επίπεδο ασφαλείας, όπως και αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση εκτός των ήδη αναφερόμενων, δε θα μοιραστούμε με τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία άνευ δικής σας ενημέρωσης ή/και συναίνεσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτό θα κριθεί αναγκαίο για λόγους νομιμότητας. (π.χ. για λόγους δικαστικής απόφασης, εφαρμογή νόμου κλπ).

COOKIES
To https://slalomshop.gr/ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη και την ομαλή λειτουργία εφαρμογών όπως περιεχόμενα καλαθιού, προτιμήσεις γλώσσας κλπ. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης – πελάτης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν.
Cookies χρησιμοποιούν και τρίτες υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες στην ιστοσελίδα μας π.χ. Google Analytics, Facebook, Twitter κ.α. Η πολιτική τους σε θέματα προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρει. Ενημερωθείτε γι’ αυτό επισκεπτόμενοι τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.
Κατά την επίσκεψή σας στο https://slalomshop.gr/ και προκειμένου να παραγγείλετε, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες προσθήκες στον κατάλογο μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου https://slalomshop.gr/ προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3471/2006 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό το δικτυακό τόπο ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις και επιχειρηματικές μονάδες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα του Ν. 3471/2006 .
Το https://slalomshop.gr/ με κανένα τρόπο δεν συλλέγει και δεν αποθηκεύει στοιχεία των πελατών του που αφορούν αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών και λοιπών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν οικονομική ζημία στους πελάτες της.

H λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος https://slalomshop.gr/ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).